Co je Program Predikce Diabetu

 Počet nových případů osob (dětí i dospělých), které onemocní cukrovkou 1.typu v naší populaci přibývá. Vyšší riziko vzniku této choroby mají přitom nejbližší příbuzní již diagnostikovaných pacientů. Program predikce diabetu 1.typu se právě zaměřuje na prvostupňové příbuzné pacientů s touto chorobou, pokud se u těchto pacientů diabetes 1.typu objevil v dětství. To znamená, že tento program je určen pro děti mladší 18 let, jejichž sourozenec nebo rodič v dětství cukrovkou 1.typu onemocněl.

V rámci programu je určeno jednak genetické riziko, které se t.č. dělí do 5 stupňů. Nicméně zde je nutné zdůraznit, že cukrovka 1.typu není záležitost jednoho genu, na jejím vzniku se podílí genů mnoho a do hry vstupují i faktory zevního prostředí. Vyšetřují se nejdůležitější z tzv.diabetogenních genů (geny pro tzv.HLA molekuly II.třídy). To jsou takové „nálepky“ na buňkách, které sehrávají roli v imunitní odpovědi. Genetické riziko nám něco říká o celoživotním riziku pro daného jedince, je to ale údaj jen velmi orientační. Právě kvůli výše uvedeným důvodům. Pro dítě to pouze znamená, že pokud nese genetické riziko 1 nebo 2 (to jsou ta vyšší rizika) – budeme doporučovat vyšetření autoprotilátek každý rok.
Vyšetření autoprotilátek je další součástí programu. Ty nám něco říkají o střednědobém riziku rozvoje cukrovky 1.typu. Ale ani zde není rovnítko mezi jejich pozitivitou a jistotou, že dítě diabetem onemocní.
Pokud jsou významně a opakovaně pozitivní – potom zveme dítě k provedení zátěžového testu (nitrožilní glukózo toleranční test), který nám řekne, zda je produkce inzulínu ve slinivce již snížena nebo není. Test spočívá v tom, že se zavede do žíly na ruce kanyla a do ní se vstříkne cukr glukóza. Následují odběry malého množství krve, v které se stanoví hladina cukru a množství vyprodukovaného inzulínu. Dítě tedy podstoupí jen jedno napíchnutí žíly a celý test trvá hodinu. Důležité je, aby dítě na test přišlo nalačno.

K čemu je program dobrý? Umíme snad něčemu zabránit? Jak se to vezme. Všechny tzv. imunointervenční postupy tj.postupy, které mají zachránit beta buňky produkující inzulín, jsou dnes určeny pouze pro pacienty s již diagnostikovanou cukrovkou 1.typu. Nicméně zařazením dítěte do programu se zvyšuje pravděpodobnost, že pokud se u něj cukrovka rozvine – přijde se na ni včas a zabrání se tomu, aby bylo dítě při záchytu cukrovky v těžkém klinickém stavu. Po takovém včasném záchytu se také daří lépe navodit remisi, kdy je potřeba inzulínu nižší a celkově je cukrovka stabilnější a také tato remise většinou trvá déle. V neposlední řadě zařazení dítěte do programu má i pozitivní psychologický efekt, kdy mají rodiče možnost si o reálném riziku vzniku diabetu u jejich dítěte pohovořit. Naši odborníci mají zcela aktuální přehled o tom, co je ve světě nového stran výzkumu u diabetu 1.typu. Děti z programu mají také možnost být zařazeny právě do výzkumu, který má vést ke zlepšení diagnostiky časných stádií vzniku diabetu 1.typu a imunointervenčních postupů.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče/lékaři,

z důvodů stěhování dětské diabetologie a endokrinologie (z lůžkového odd. v -1C dospělé části na pediatrickou kliniku, lůžkové odd. 1B) na podzim roku 2019, prosíme v případě zasílání vzorků krve o předchozí telefonické upozornění na č. 22443 2066 paní Tomšů.

Nová doručovací adresa:

Pediatrická klinika UK 2.LF a FN Motol
Dětská diabetologie a endokrinologie
Lůžkové odd. 1B
sestra Vyhnánková, Kučerová
Program predikce diabetu
V Úvalu 84
Praha 5 – Motol
150 06

 

 

 

 


Soubory ke stažení

Základní informace pro lékaře (Leták.pdf)

Základní informace pro rodiče (Leták rodiče.pdf)