Co je Program Predikce Diabetu

 Počet nových případů osob (dětí i dospělých), které onemocní cukrovkou 1.typu v naší populaci přibývá. Vyšší riziko vzniku této choroby mají přitom nejbližší příbuzní již diagnostikovaných pacientů. Program predikce diabetu 1.typu se právě zaměřuje na prvostupňové příbuzné pacientů s touto chorobou, pokud se u těchto pacientů diabetes 1.typu objevil v dětství. To znamená, že tento program je určen pro děti mladší 18 let, jejichž sourozenec nebo rodič v dětství cukrovkou 1.typu onemocněl.

V rámci programu je určeno jednak genetické riziko, které se t.č. dělí do 5 stupňů. Nicméně zde je nutné zdůraznit, že cukrovka 1.typu není záležitost jednoho genu, na jejím vzniku se podílí genů mnoho a do hry vstupují i faktory zevního prostředí. Vyšetřují se nejdůležitější z tzv.diabetogenních genů (geny pro tzv.HLA molekuly II.třídy- Aktuálně vyšetření HLA molekul pozastaveno). To jsou takové „nálepky“ na buňkách, které sehrávají roli v imunitní odpovědi. Genetické riziko nám něco říká o celoživotním riziku pro daného jedince, je to ale údaj jen velmi orientační, právě kvůli výše uvedeným důvodům. Pro dítě to pouze znamená, že pokud nese genetické riziko 1 nebo 2 (to jsou ta vyšší rizika) – budeme doporučovat vyšetření autoprotilátek každý rok.
Vyšetření autoprotilátek je další součástí programu. Ty nám něco říkají o střednědobém riziku rozvoje cukrovky 1.typu. Ale ani zde není rovnítko mezi jejich pozitivitou a jistotou, že dítě diabetem onemocní.
Pokud jsou významně a opakovaně pozitivní – potom zveme dítě k provedení zátěžového testu (orální glukózo toleranční test- oGTT), který nám řekne, zda je organismus schopen po zátěži glukózou udržet její hladinu v krvi v normálním rozmezí. První vzorek krve se odebírá nalačno. Poté dítě vypije glukózu rozpuštěnou ve 250–300 ml čaje nebo vody během 5–10 minut. Následně se odebírají vzorky krve 30, 60 a 120 minut po požití roztoku. Důležité je, aby dítě na test přišlo nalačno.

K čemu je program dobrý? Umíme snad něčemu zabránit? Jak se to vezme. Všechny tzv. imunointervenční postupy tj.postupy, které mají zachránit beta buňky produkující inzulín, jsou dnes určeny pouze pro pacienty s již diagnostikovanou cukrovkou 1.typu. Nicméně zařazením dítěte do programu se zvyšuje pravděpodobnost, že pokud se u něj cukrovka rozvine – přijde se na ni včas a zabrání se tomu, aby bylo dítě při záchytu cukrovky v těžkém klinickém stavu. Po takovém včasném záchytu se také daří lépe navodit remisi, kdy je potřeba inzulínu nižší a celkově je cukrovka stabilnější a také tato remise většinou trvá déle. V neposlední řadě zařazení dítěte do programu má i pozitivní psychologický efekt, kdy mají rodiče možnost si o reálném riziku vzniku diabetu u jejich dítěte pohovořit. Naši odborníci mají zcela aktuální přehled o tom, co je ve světě nového stran výzkumu u diabetu 1.typu. Děti z programu mají také možnost být zařazeny právě do výzkumu, který má vést ke zlepšení diagnostiky časných stádií vzniku diabetu 1.typu a imunointervenčních postupů.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZOR ZMĚNA !!! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče/lékaři,

Vzhledem k aktuální situaci nám odešla sestřička Míša, která nám dlouhá léta s programem pomáhala, objednávala telefonicky a prováděla odběry. 

Aktuálně se, prosím, objednávejte pouze přes email predia@fnmotol.cz 

Orientační volné termíny viz PDF níže Návštěvy-volné termíny (ideálně předvybrat několik možných termínů, které by se Vám hodily a zaslat s žádostí o objednání na email- Děkujeme).

Odběrové dny změněny na pondělí až čtvrtek (kdykoliv 8-14 hodin) pátek (8-11.30 hodin).

Již nebudete docházet na lůžkové oddělení, ale do ambulance endokrinologie a diabetologie. 

Dětská poliklinika (uzel E)  1. patro- vyšetřovna č. 2 - endokrinologie a diabetologie                                 (v případě nutnosti tel: 224 433 813 !)

Po návštěvě ambulance Vám sestřička předá potřebné žádanky k odběru krve, který bude proveden o patro níže (odběrové centrum- přízemí proti bufetu-pauza na oběd 12-12:30hod). 

 

Adresa pro zasílání vzorků poštou, sanitou či osobně zůstává:

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
Dětská diabetologie a endokrinologie
Lůžkové odd. 1B (1. patro, uzel B)
sestra Kučerová
Program predikce diabetu
V Úvalu 84
Praha 5-Motol
150 06

V případě zasílání vzorků krve prosíme o předchozí telefonické upozornění na č. 22443 2066 paní Tomšů.


 

 

 

 


Soubory ke stažení

Základní informace pro lékaře (Leták lékaři..pdf)

Základní informace pro rodiče (Leták rodiče...pdf)

Volné termíny (Návštěvy 9-2023- volné termíny.pdf)